Rada Naukowa

  • prof. dr Alwira Galkiene – Vytautas Magnus University (VMU), Kowno, Litwa
  • prof. Suvi Lakkala –The University of Lapland, Finlandia
  • prof. dr Victor Lechta – Uniwersytet Trnawski, Słowacja
  • prof. dr Annette Leonhardt – Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy
  • doc. Eva Souralova – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
  • prof. dr Ladislav Varkoly – Dubnicky Technologicky Instytut, Słowacja
  • dr Miguel Robert Ferrer – Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania