Rada Naukowa

  • prof. dr Alwira Galkiene – Litewski Uniwersytet Edukologii, Litwa
  • dr hab. Anna Jakoniuk – Diallo, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  • prof. Suvi Lakkala –The University of Lapland, Finlandia
  • prof. dr Victor Lechta – Uniwersytet Trnawski, Słowacja
  • prof. dr Annette Leonhardt – Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy
  • prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
  • doc. Eva Souralova – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
  • prof. dr Ladislav Varkoly – Dubnicky Technologicky Instytut, Słowacja
  • dr Miguel Robert Ferrer – Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania