Start

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Studia Paedagogica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, półrocznik, wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego. W skład Rady Naukowej wchodzą naukowcy zajmujący się dziedziną, na temat której czasopismo drukuje artykuły.

Czasopismo prezentuje interdyscyplinarny dyskurs dotyczący zmian społecznych na gruncie teorii i praktyki pedagogiki. W czasopiśmie są publikowane głównie artykuły opisujące oryginalne badania naukowe w zakresie wielowymiarowego aktualizowania procesu opieki, rehabilitacji i edukacji osób o różnych potrzebach rozwojowych.

Studia Paedagogica zostało powołane do życia w roku 2008 przez założycieli i pracowników Instytutu Nauk o Wychowaniu.